polityka prywatnosci | mapa strony | dodaj do ulubionych | poleć serwis

   

 

    

Jesteś w : Strona główna > O nas Kontrast |Rozmiar tekstu A A A A| Zgłoś problem ze stroną | Drukuj

O nas

Historia firmy

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką Miasta Katowice, o której utworzeniu zadecydowano podejmując Uchwałę nr LXIV/1540/06 Rady Miasta Katowice z dnia 04.09.2006 r.

 

Spółkę zawiązano aktem notarialnym w dniu 22.12.2006 r., a w dniu 13.06.2007 r. zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym w Katowicach pod nr 0000281711.

 

Zadaniem Spółki jest zarządzanie majątkiem wodno-ściekowym oraz rozwój infrastruktury wodno-ściekowej poprzez wykonywanie zadań, w tym związanych z pozyskiwaniem i zarządzaniem środkami m.in. Funduszu Spójności dla realizacji modernizacji katowickiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego.

Celem Spółki jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, urządzeń sanitarnych, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych w sposób umożliwiający świadczenie usług na odpowiednim poziomie jakościowym.

Zgodnie z §8 pkt.2 ww. aktu założycielskiego przedmiotem działalności Spółki jest gospodarka wodociągowo-kanalizacyjna w obszarze jej działania w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, urządzeń sanitarnych, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz zarządzanie posiadaną przez Spółkę infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną.

 

 

Organy Spółki

Organami Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. są:

  • Zarząd
  • Rada Nadzorcza
  • Walne Zgromadzenie

Zarząd

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

Zarząd Spółki:
     Władysław Spyrka   - Prezes Zarządu

     Andrzej Cebula       - Członek Zarządu

 

Prokurent:

     Anna Badura           - Główna Księgowa


Rada Nadzorcza

Rada Nadzorca sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Rada Nadzorcza:

     Małgorzata Kwapisz        - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

     Franciszek Plewa             - Członek Rady Nadzorczej

     Zdzisława Winczakiewicz - Członek Rady Nadzorczej

 

Walne Zgromadzenie Wspólników

Walne Zgromadzenie Wspólników – w imieniu Miasta Katowice - reprezentuje Prezydent Miasta Katowice.

 

 

Akt założycielski Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.

do pobrania tutaj

 

 

Jednostka Realizująca Projekt

Zarządzeniem nr 5/2009 Prezesa Zarządu Spółki Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. z dnia 7 kwietnia 2009 r. powołano Jednostkę Realizującą Projekt (JRP).  Jednostka powstała w celu sprawnej i prawidłowej realizacji oraz rozliczenia finansowego projektu pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II" współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko .

 

 

Dane firmy

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

40-322 Katowice, ul. Wandy 6

 

NIP:           954-25-88-939

Regon:       240612757

KRS:           0000281711 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy

Nr konta:   BOŚ S.A. 81 1540 1128 2112 7002 5217 0001

Wysokość kapitału zakładowego: 454 321 000,00 zł