polityka prywatnosci | mapa strony | dodaj do ulubionych | poleć serwis

   

 

    

Jesteś w : Strona główna > Archiwum przetargów rok 2016 Kontrast |Rozmiar tekstu A A A A| Zgłoś problem ze stroną | Drukuj

Archiwum przetargów rok 2016

 • KIWK/ZOF/19/2016/BADANIE_SPRAWOZDANIA

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem

 • KIWK/TOt/02/I/2016/WODOCIĄG_PANEWNICKA

Przebudowa istniejącej, wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie oczyszczalni ścieków Panewniki

 • KIWK/TOt/03/I/2016/KANALIZACJA_DESZCZOWA_ROLNICZA

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem działek i przekroczeniem torów PKP przy ul. Rolniczej w Katowicach wraz z przyłączami

 • KIWK/TOt/04/I/2016/MODERNIZACJA_ŚCIEGIENNGO

Modernizacja odcinków kanalizacji ogólnospławnej w jezdni ul. Ściegiennego oraz w rejonie ulicy Ściegiennego wraz z renowacją 15 szt. studni kanalizacyjnych

 • KIWK/TOt/05/I/2016/PROJEKT_KOMORA_MURCKI

Wykonanie projektu przebudowy komory rozprężnej zlokalizowanej w rejonie ul. Kałuży i Szarych Szeregów w Katowicach w obrębie działki o nr ewid. gr. 70(dr)

 • KIWK/TOt/06/II/2016/PROJEKT_KOMORA_MURCKI

Wykonanie projektu przebudowy komory rozprężnej zlokalizowanej w rejonie ul. Kałuży i Szarych Szeregów w Katowicach w obrębie działki o nr ewid. gr. 70(dr)

 • KIWK/TOt/07/I/2016/AWARIE

Przebudowa awaryjnych odcinków sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Katowice

 • KIWK/TOt/08/I/2016/ZASTAWKA_OS_GIGABLOK

Dostawa i montaż zastawki naściennej z pomostem obsługowym oraz podłączenie elektryczne urządzeń w kanale dopływowym na terenie Oczyszczalni Ścieków Gigablok w Katowicach

 • KIWK/TOt/10/I/2016/PROJEKTOWANIE_2_1

Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji inwestycji związanych z budową kanalizacji deszczowej wraz z systemem zbiorników retencyjnych na terenie miasta Katowice w zlewniach rzeki Brynicy, rzeki Mlecznej i rzeki Rawy

 • KIWK/TOt/11/I/2016/USTERKI_STARY_NIKISZOWIEC   

Usunięcie usterek po wykonanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Osiedla Stary Nikiszowiec w Katowicach

 • KIWK/TOt/09/I/2016/MODERNIZACJA_TWP 

Remont budynku z modernizacją pomieszczeń socjalnych oraz budową instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach

 • KIWK/TOt/12/I/2016/KANALIZACJA_KOŁODZIEJA_MALWY 

Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach - ul. Malwy i ul. Kołodzieja

 • KIWK/TOt/13/I/2016/POIŚ_WNIOSEK_IV_ZAD.12_13_AZALII_UNICZOWSKA 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Uniczowskiej w rejonie budynków mieszkalnych nr 90-96 oraz w ulicy Azalii w Katowicach

 • KIWK/TOt/14/I/2016/POIŚ_WNIOSEK_IV_ZAD.10_ARMII_KRAJOWEJ

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Armii Krajowej w rejonie budynków nr 348-359

 • KIWK/TOt/15/I/2016/POIŚ_WNIOSEK_IV_ZAD.49_KRATA_GISZOWIEC

Budowa kraty mechanicznej przed przepompownią ścieków Giszowiec

 • KIWK/TOt/16/II/2016/ZASTAWKA_OŚ_GIGABLOK

Dostawa i montaż zastawki naściennej z pomostem obsługowym oraz podłączenie elektryczne urządzeń w kanale dopływowym na terenie Oczyszczalni Ścieków Gigablok w Katowicach

 • KIWK/TOt/17/I/2016/POIŚ_WNIOSEK_IV_ZAD.48_KOMORA_ROZPRĘŻNA_KAŁUŻY

Przebudowa komory rozprężnej zlokalizowanej w rejonie ul. Kałuży i ul. Szarych Szeregów w Katowicach w obrębie działki ewid. gr. 70 (dr)

 • KIWK/TOt/18/I/2016/POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.50_STUDNIE_ROZPRĘŻNE

Modernizacja studni rozprężnych przepompowni ścieków zlokalizowanych w Katowicach 

 •  KIWK/TOt/19/I/2016/POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.9_GIERLOTKI

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Gierlotki w Katowicach