polityka prywatnosci | mapa strony | dodaj do ulubionych | poleć serwis

   

 

    

Jesteś w : Strona główna > Archiwum przetargów rok 2015 Kontrast |Rozmiar tekstu A A A A| Zgłoś problem ze stroną | Drukuj

Archiwum przetargów rok 2015

 • KIWK/PN/01/I/2015/POIŚ_FAZA_II_ZAD.67_ZLEWNIA_PODLESIE_I

ZLEWNIA PODLESIE I - Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z posesji przy ulicy Armii Krajowej nr 193-277, 229 i 41 do miejskiej kanalizacji

 • KIWK/PN/02/I/2015/POIŚ_FAZA_II_ZAD.68_70_ZLEWNIA_PODLESIE_II

ZLEWNIA PODLESIE II - Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwiającej odprowadzanie ścieków z posesji przy ulicy Szarotek 4 oraz 4A w Katowicach. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. bocznych Stellera w obrębie nieruchomości nr ewid. gr. 3851/84, 3854/84, 3849/84, 3841/179, 3847/84, 3845/85

 • KIWK/PN/04/I/2015/POIŚ_FAZA_II_MODERNIZACJA_GIGABLOK_II

GIGABLOK II -  Modernizacja odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Stalmacha, Szeligiewicza, Mikołowskiej

 • KIWK/PN/05/I/2015/POIŚ_FAZA_II_ZAD.71_73_ZLEWNIA_PANEWNIKI_I

ZLEWNIA PANEWNIKI I – Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Skrzypów od wysokości posesji numer 13 do ulicy Malinowej. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Wietnamskiej w rejonie zespołu budynków mieszkalnych o nr 59-61 w Katowicach

 • KIWK/PN/06/I/2015/POIŚ_FAZA_II_ZAD.78_79_ZLEWNIA_RADOCHA_DĄBRÓWKA_MAŁA

ZLEWNIA DĄBRÓWKA MAŁA I RADOCHA – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Grodowej i ulicy Pitery

 • KIWK/PN/03/I/2015/ POIŚ_FAZA_II_ZAD.WNIOSKOWE_81

Dostawa samochodu ssąco-płuczącego z odzyskiem wody, ze zbiornikiem o pojemności 10 m3

 • KIWK/PN/07/I/2015/POIŚ_FAZA_II_MODERNIZACJA_GIGABLOK_I

GIGABLOK I - Modernizacja odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Bytomskiej, Bohaterów Monte Cassino, Bukowej, Krzyżowej, Szczecińskiej, Grażyńskiego, Sokolskiej, Dębowej

 • KIWK/PN/08/I/2015/POIŚ_FAZA_II_ZAD.75_76_ZLEWNIA_PANEWNIKI_II 

ZLEWNIA PANEWNIKI II - Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Kijowskiej. Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Szewskiej, Zdrowej, Jaworowej

 • KIWK/PN/09/I/2015/POIŚ_FAZA_II_ZAD.66_ZLEWNIA_PODLESIE_I

ZLEWNIA PODLESIE I - Budowa kanalizacji ogólnospławnej dla budynków nr 25, 27 i 29 zlokalizowanych przy ul. Samsonowicza w Katowicach

 • KIWK/PN/10/I/2015/POIŚ_FAZA_II_ZAD.65_ZLEWNIA_PODLESIE_I

ZLEWNIA PODLESIE I - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie budynków nr 1, 3, 5 i 9 przy ulicy Rolniczej oraz przebudowa sieci wodociągowej na odcinku od budynku nr 5 przy ul. Rolniczej do ul. Pomorskiego

 • KIWK/PN/11/II/2015/POIŚ_FAZA_II_MODERNIZACJA_GIGABLOK_II

GIGABLOK II -  Modernizacja odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Stalmacha, Szeligiewicza, Mikołowskiej

 • KIWK/PN/12/I/2015/POIŚ_FAZA_II_ZAD.74_ZLEWNIA_PANEWNIKI_II

ZLEWNIA PANEWNIKI II - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie budynków nr 114-118 przy ulicy Piotrowickiej wraz z przekroczeniem torów PKP i przebudowa odcinka istniejącej sieci wodociągowej

 • KIWK/PN/13/I/2015/POIŚ_FAZA_II_ZAD.69_ZLEWNIA_PODLESIE_II

ZLEWNIA PODLESIE II - Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ulicy Barcelońskiej 28 i zabudowy sąsiedniej

 • KIWK/PN/14/I/2015/POIŚ_FAZA_II_ZAD.77_ZLEWNIA_PANEWNIKI_III

ZLEWNIA PANEWNIKI III - Przebudowa istniejącej pompowni ścieków przy ul. Cietrzewi

 • KIWK/PN/15/III/2015/POIŚ_FAZA_II_MODERNIZACJA_GIGABLOK_II_MIKOŁOWSKA

GIGABLOK II - Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w ul. Mikołowskiej na odcinku od ulicy Poniatowskiego do Andrzeja

 • KIWK/PN/16/I/2015/ POIŚ_FAZA_II_ZAD.80_ZLEWNIA_RADOCHA_DĄBRÓWKA_MAŁA

ZLEWNIA RADOCHA I DĄBRÓWKA MAŁA - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej w ul. Radosnej

 •  KIWK/TOt/13/I/2014/POIŚ_FAZA II_SAMOCHÓD_ZAD.WNIOSKOWE_87

Dostawa samochodu ciężarowego, skrzyniowego o ładowności do 2 ton z podwójną kabiną dla pasażerów

 • KIWK/TOt/01/I/2015/PROJEKT_REZEDOWA

Wykonanie projektu odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rezedowej w Katowicach w obrębie działek o nr ewid. gr. 7665/109, 7662/117, 7650/106, 7657/90, 7658/90 i 4340/90

 • KIWK/TOt/02/I/2015/AWARIE

Przebudowa awaryjnych odcinków sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Katowice

 • KIWK/TOt/03/I/2015/POIŚ_FAZA_II_PROMOCJA_TABLICE_ZAD.95

Działania informujące i promujące dla Projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice -Etap II - Faza II" - tablica informacyjna oraz tablica pamiątkowa dla Projektu

 • KIWK/TOt/04/I/2015/ODTWORZENIA_STARY_NIKISZOWIEC  

Odtworzenie nawierzchni ulic i chodników po robotach kanalizacyjnych wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej na terenie Osiedla Stary Nikiszowiec w Katowicach

 • KIWK/TOt/05/I/2015/PRZYŁĄCZA

Wykonanie przełączeń istniejących przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Katowice

 • KIWK/TOt/06/I/2015/NIEZAPOMINAJEK  

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działek przy ul. Niezapominajek w Katowicach

 • KIWK/TOt/07/I/2015/POIŚ_FAZA_II_PROMOCJA_ARTYKUŁY_PRASOWE_SPOTY

Działania informujące i promujące dla Projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice -Etap II - Faza II" - artykuły prasowe i spoty radiowe

 • KIWK/TOt/08/I/2015/PODLESIE_P12

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grota-Roweckiego w Katowicach

 • KIWK/TOt/09/I/2015/POIŚ_FAZA_II_PROMOCJA_MATERIAŁY_REKLAMOWE_ZAD.95

Działania informujące i promujące dla Projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice -Etap II - Faza II" - materiały reklamowe dla Projektu

 • KIWK/TOt/10/I/2015/PROJEKTOWANIE_PODLESIE

Wykonanie projektów budowy zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach

 • KIWK/TOt/11/I/2015/AKTUALIZACJA_PROJEKTU_P08

Wykonanie aktualizacji projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla systemu transportu ścieków w zlewni oczyszczalni Podlesie, w rejonie ulic Tunelowej i Dereni w Katowicach

 • KIWK/TOt/12/I/2015/BOYA_ŻELEŃSKIEGO

Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej z budynku przy ul. Boya-Żeleńskiego 103 do istniejącej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Boya-Żeleńskiego w Katowicach

 • KIWK/ZOF/32/2015/BADANIE_SPRAWOZDANIA

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem

 • KIWK/ZOF/01/2015/POIŚ_SPRĘŻARKA_ZAD.88

Dostawa sprężarki spalinowej na podwoziu kołowym o wydajności 3,8 m3/min wraz z osprzętem przeznaczonym do kucia i pompowania kół, korków pneumatycznych i pakerów

 • KIWK/ZOF/02/2015/POIŚ_KORKI_ZAD.89

Dostawa pneumatycznych korków do zamykania przepływów w kanalizacji, przeznaczonych dla średnic kanałów od Ø150mm do Ø600mm