polityka prywatnosci | mapa strony | dodaj do ulubionych | poleć serwis

   

 

    

Jesteś w : Strona główna > Archiwum przetargów 2014 Kontrast |Rozmiar tekstu A A A A| Zgłoś problem ze stroną | Drukuj

Archiwum przetargów 2014

 • KIWK/ZOF/16/2014/POIŚ_SZKOLENIE_ZAD.91

Pomoc techniczna – organizacja szkolenia o tematyce dotyczącej rozliczenia projektu

 • KIWK/PN/01/I/2014/RUROCIĄG_KOLISTA

Rurociąg tłoczny (odcinek od pompowni przy ul. Kolistej do ul. Szopienickiej) – zadanie 43

 • KIWK/TOt/03/I/2014/ZASILANIE_OS_PODLESIE

Przebudowa kabla sN zasilającego oczyszczalnię ścieków

 • KIWK/TOt/04/I/2014/AWARIE

Przebudowa awaryjnych odcinków sieci kanalizacyjnych

 • KIWK/TOt/05/II/2014/ZASILANIE_OS_PODLESIE

Przebudowa kablowej linii 20kV zasilającej oczyszczalnię ścieków Podlesie w Katowicach

 • KIWK/TOt/06/I/2014/OŚWIETLENIE_OS_PODLESIE

Przebudowa układu oświetlenia zewnętrznego wraz z instalacją monitoringu zewnętrznego na terenie OŚ Podlesie w Katowicach przy ul. Zaopusta 70

 • KIWK/ZWR/01/I/2014/OS. ADAMA_SOSNOWA

ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE ART. 134 UST. 6 PKT. 3) USTAWY PRAWO ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

 

PRZEBUDOWA ODCINKÓW KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W ULICY SOSNOWEJ 1-13

 

 • KIWK/TOt/01/I/2014/ZAŁĘSKA_STROMA

Projekt P – E Kanalizacja sanitarna i deszczowa w rejonie ul. Załęskiej w Katowicach

 

 • KIWK/TOt/07/I/2014/PROJEKTOWANIE_MODERNIZACJA_OŚ_PODLESIE   

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji elementów wyposażenia Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

 

 • KIWK/TOt/09/I/2014/PROJEKTOWANIE_KRATY 

Wykonanie projektu kraty mechanicznej przed przepompownią ścieków Giszowiec w obrębie działki nr ewid. gr. 1212/55 obręb Mysłowice Las w Katowicach

 

 • KIWK/TOt/10/I/2014/DOPOSAŻENIE_POMPOWNI_KOLISTA

Wykonanie doposażenia istniejącej pompowni ścieków przy ul. Kolistej w Katowicach

 • KIWK/TOt/11/I/2014/POIŚ_KOPARKA_ZAD.WNIOSKOWE_85

Dostawa koparki kołowej - samojezdnej (obrotowej)

 • KIWK/TOt/12/I/2014/POIŚ_FAZA II_PROJEKTOWANIE_ZAD.WNIOSKOWE_90

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Cietrzewi wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę

 •  KIWK/PN/02/I/2014/PRZELEW_AWARYJNY_LUDWIKA

Wykonanie przelewu awaryjnego ze zbiornika retencyjnego zlokalizowanego w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Ludwika 3 i 1 oraz remont odcinka kanalizacyjnego Dn 1000mm

 • KIWK/PN/03/I/2014/POIŚ_FAZA II_ZAD.WNIOSKOWE_84 

Samochód do czyszczenia ciśnieniowego kanalizacji z możliwością odsączania osadów i recyklingiem wody


 • KIWK/PN/07/II/2014/PRZELEW_AWARYJNY_LUDWIKA

Wykonanie przelewu awaryjnego ze zbiornika retencyjnego zlokalizowanego w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Ludwika 3 i 1 oraz remont odcinka kanalizacyjnego Dn 1000mm II postępowanie

 • KIWK/PN/05/I/2014/POIŚ_FAZA II_ZAD.WNIOSKOWE_82

Samochód ciśnieniowo-ssący ze zbiornikiem o pojemności 10m3 z możliwością odzysku wody, przeznaczony do czyszczenia sieci kanalizacyjnej

 • KIWK/PN/06/I/2014/POIŚ_FAZA II_ZAD.WNIOSKOWE_83

Dostawa samochodu ciśnieniowo – ssącego ze zbiornikiem o poj. 12m³ z przeznaczeniem do czyszczenia  zbiorników przepompowni ścieków

 • KIWK/PN/08/I/2014/POIŚ/FAZA II_ZAD.WNIOSKOWE_86

Dostawa pojazdu specjalistycznego do monitoringu sieci kanalizacyjnych wraz z wyposażeniem

 • KIWK/PN/09/I/2014/POIŚ_FAZII_MODERNIZACJA_LE_RONDA

DĄBRÓWKA -  Modernizacja odcinka kanalizacji ogólnospławnej w ul. Le Ronda na odcinku od ul. Strzelców Bytomskich do przejazdu kolejowego

 • KIWK/PN/10/I/2014/POIŚ_FAZA_II_MODERNIZACJA_ŚWIERKOWA_BARCELOŃSKA_KADŁUBKA

PODLESIE -  Modernizacja odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej w ul. Świerkowej,  Barcelońskiej, Kadłubka

 • KIWK/PN/11/I/2014/POIŚ_FAZA_II_MODERNIZACJA_PANEWNIKI

PANEWNIKI -  Modernizacja odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej w ul. Różyckiego, Franciszkańskiej, Północnej, Radomskiej, Kossak-Szczuckiej