polityka prywatnosci | mapa strony | dodaj do ulubionych | poleć serwis

   

 

    

Jesteś w : Strona główna > Archiwum przetargów 2013 Kontrast |Rozmiar tekstu A A A A| Zgłoś problem ze stroną | Drukuj

Archiwum przetargów 2013

 • KIWK/TOt/01/I/2013/AWARIE
Przebudowa awaryjnych odcinków sieci kanalizacyjnych
 • KIWK/PN/2/I/2013/LEŚNEGO_POTOKU_ZAD.11
Kolektor „M” kanalizacja sanitarna na odcinku pomiędzy projektowanym kolektorem Bolina a ul. Leśnego Potoku - zad.11
 • KIWK/PN/1/I/2013/Mysłowicka_proj.52,53
Przebudowa kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ul. Mysłowickiej 37-47 Przebudowa kanalizacji deszczowej dla osiedla przy ul. Mysłowickiej 39-45 i ul. Karliczka 33-39
 • KIWK/PN/4/I/2013/BOLINA3
Kolektor Bolina od komory rozprężnej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Bolina do oczyszczalni ścieków Giszowiec - zad.3
 • KIWK/PN/6/I/2013/TIC_SA
Kanalizacja sanitarna dla TIC SA przy ul. Krakowskiej w Katowicach
 • KIWK/PN/5/I/2013/PODLESIE_P10_P14
Kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Tunelowej, Dereni i Kanałowej wraz z przekroczeniem przewiertem linii kolejowej nr 139 Katowice – Zwardoń w km 10+560 oraz rzeki Mlecznej w km 18+832 – proj.P10,P14
 • KIWK/PN/9/I/2013/PODLESIE_P06
Projekt P06 Kanalizacja sanitarna w ulicy Zabłockiego, Krupińskiego, w terenach zielonych pomiędzy ulicami Solika i Maków oraz w ulicach Jordan – Łowińskiej, Ogrodzieńskiego, Urbana, Wieżowej, Czarnuszki i Maków. Budowa kanalizacji sanitarnej dla Osiedla Bażantów II w Katowicach.Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Ogrodzieńskiego w Katowicach.
 • KIWK/PN/3/I/2013/KOLONIA WYSOCKIEGO_ZAD.84,85
Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla osiedla kolonia Wysockiego – zad. 84,85
Wykonanie nawierzchni bitumicznych, odbudowa konstrukcji dróg i chodników oraz elementów zagospodarowania terenu w ul. Kopalnianej, Ścigały, Nadgórników i Katowickiej w Katowicach
 •  KIWK/TOt/07/I/2013/SIECI_NAWIERZCHNIE_KOSSUTHA_KOCHŁOWICKA_KOLOŃSKA_UPADOWA_OSSOWSKIEGO
Wykonanie nawierzchni bitumicznych, odbudowa konstrukcji dróg i chodników oraz elementów zagospodarowania terenu w ul. Kossutha w Katowicach. Wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wykonanie nawierzchni bitumicznych, odbudowa konstrukcji dróg i chodników oraz elementów zagospodarowania terenu w ul. Kochłowickiej, Kolońskiej, Upadowej i Ossowskiego w Katowicach
 •  KIWK/PN/10/I/2013/SZADOKA
Kanalizacja sanitarna, pompownie ścieków, rurociągi tłoczne, wodociąg w rejonie ul. Szadoka, Kombajnistów i Przodowników w Katowicach
 •  KIWK/PN/7/I/2013/OSWOBODZENIA_ZAD_80_81
Kanalizacja sanitarna w ul. Oswobodzenia, Szopienickiej, Lwowskiej z podłączeniem fragmentów kanalizacji na terenie bazy spedycyjnej (PRINŻ) – Zad. 80 Kanalizacja deszczowa na terenie bazy spedycyjnej (PRINŻ) – Zad. 81
Kanalizacja sanitarna w ulicach Spółdzielczości i Jaworowej Tylnej w Katowicach
 
 • KIWK/PN/8/I/2013/S3_V_VA_VI_X
Budowa kolektorów kanalizacyjnych S-3 II etap kolektora sanitarnego wzdłuż Rowu Podleskiego wraz ze wszystkimi odgałęzieniami na odcinku od ul. Kaczeńców do ul. Armii Krajowej w Katowicach Podlesiu - kanalizacja sanitarna i deszczowa – Część 6
 
 • KIWK/PN/11/I/2013/LEŚNEGO_POTOKU_ZAD.12
Kolektor L: kanalizacja sanitarna dla budynków przy ul. Strumiennej nr 1-9, ul. Leśnego Potoku 104A-92 - Zadanie 12
 
 • KIWK/PN/12/I/2013/OSWOBODZENIA_HODOWCÓW_ZAD.7
Kolektor C: kanalizacja sanitarna dla budynków przy ul. Oswobodzenia nr 115-111, 123-131, ul. Hodowców - Zadanie 07
 • KIWK/TOt/09/I/2013/UPORZĄDKOWANIE_KIJOWSKA
   
Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu w obrębie nieruchomości nr ewid. gr. 10/2 i 10/1, zlokalizowanych przy ulicy Kijowskiej w Katowicach, po wykonanych robotach kanalizacyjnych
 • KIWK/TOt/11/I/2013/HADYNY_KIJOWSKA
Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z robotami odtworzeniowymi w zakresie ulic: Kijowskiej i Hadyny w Katowicach
Kanalizacja sanitarna dla budynku przy ulicy: Nad Stawem, Leśnego Potoku nr 52-84, Bzów nr 1-5 - Zadanie 10 Kanalizacja deszczowa na odcinku od istniejącego kanału deszczowego do ul. Bzów 9 – Zadanie 15 Kanalizacja sanitarna dla budynków w rejonie ul. Zamkowej i Leśnego Potoku –Zadanie 16
 • KIWK/TOt/12/I/2013/DROGI_OŚ.PODLESIE
Wykonanie robót odtworzeniowych i remontowych istniejących dróg i chodników wraz krawężnikami oraz opasek chodnikowych wraz z wykończeniami przy budynkach na terenie OŚ Podlesie w Katowicach przy ul. Zaopusta
 • KIWK/TOt/11/I/2013/HADYNY_KIJOWSKA
Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z robotami odtworzeniowymi w zakresie ulic: Kijowskiej i Hadyny w Katowicach
 • KIWK/TOt/14/II/2013/HADYNY_KIJOWSKA
Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z robotami odtworzeniowymi w zakresie ulic: Kijowskiej i Hadyny w Katowicach - II postępowanie
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem
Działania informujące i promujące dla Projektu: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice Etap II – Faza II
Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z robotami odtworzeniowymi w zakresie ulic: Kijowskiej i Hadyny w Katowicach
 • KIWK/TOt/16/I/2013/PROJEKTOWANIE
Wykonanie projektów budowy lub modernizacji zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, systemu transportu ścieków oraz przebudowy sieci wodociągowej w zlewniach oczyszczalni Podlesie, Panewniki, Dąbrówka Mała i Radocha w Katowicach
 • KIWK/PN/21/I/2013/PODLESIE_P02_ II
Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ulicy Zdrowej, Spółdzielczości, Kornasa w Katowicach – Projekt P02 Część II
 • KIWK/PN/20/I/2013/SZENWALDA
Kanalizacja sanitarna i deszczowa w rejonie ulic: Leśnej, Jagodowej, Glebowej, Legnickiej, Szenwalda, Jaśminowej, Odrodzenia, Wesołej, Grzybowej w Katowicach. Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Szenwalda i Leśnej w Katowicach
 • KIWK/PN/22/I/2013/PODLESIE_P04_TUNELOWA
Kanalizacja sanitarna w ulicach Bielika, Sowia, Tunelowa, Leszczynowa, Jaskrów i Bukszpanowa – Projekt P04
 • KIWK/PN/23/I/2013/S3/IX
Budowa kolektorów kanalizacyjnych S-3 II etap kolektora sanitarnego wzdłuż Rowu Podleskiego wraz ze wszystkimi odgałęzieniami na odcinku od ul. Kaczeńców do ul. Armii Krajowej w Katowicach Podlesiu – Część IX rejon ulic Armii Krajowej, Hierowskiego - kanalizacja sanitarna i deszczowa
 • KIWK/PN/25/I/2013/S3_XII_XIII
Budowa kolektorów kanalizacyjnych S-3 II etap kolektora sanitarnego wzdłuż Rowu Podleskiego wraz ze wszystkimi odgałęzieniami na odcinku od ul. Kaczeńców do ul. Armii Krajowej w Katowicach Podlesiu – Części XII i XIII rejon ulic Dziewanny, Wilczewskiego - kanalizacja sanitarna i deszczowa
 • KIWK/PN/24/I/2013/S3_XI
Budowa kolektorów kanalizacyjnych S-3 II etap kolektora sanitarnego wzdłuż Rowu Podleskiego wraz ze wszystkimi odgałęzieniami na odcinku od ul. Kaczeńców do ul. Armii Krajowej w Katowicach Podlesiu – Część XI rejon ulic Kalinowej, Czeremchowej - kanalizacja sanitarna i deszczowa
Opracowanie koncepcji architektonicznej i dokumentacji projektowej remontu i modernizacji budynku administracyjno - garażowego TWP oraz wiaty garażowej zlokalizowanych na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach